Den hvite benken – The white bench

Private collection