Tekst om mine arbeider:

Jeg arbeider i et figurativt, poetisk formspråk der jeg er opptatt av komposisjon, stemning og atmosfære. Jeg er interessert i flatens muligheter for å skape illusjon av dybde og rom, og som et virkemiddel for å kunne si noe om de psykologiske mellomrommene i tilværelsen; det synlige og det usynlige, det virkelige og det uvirkelige. Innholdsmessig rommer arbeidene ofte en tvetydighet med ulike hint om noe uforklart. Det kan være hverdagslige situasjoner, men med en undertone av noe foruroligende. Samtidig står det drømmeaktige sentralt, og jeg søker å skape en dualitet i mine arbeider. De ofte poetiske, idylliske scenene som utspiller seg har en usikkerhet i seg, noe ulmer under overflaten. I motivkretsen ser ser vi ofte barn som går igjen. Barn som historiefortellere, kan vekke personlige assosiasjoner og være døråpnere til lukkede rom i en selv. Jeg arbeider med både maleri, grafikk og skulptur.

 

Ta gjerne kontakt for en prat, eller om du ønsker å komme på besøk i atelieret mitt og se nærmere på arbeidene som produseres der.

Line Schjølberg

 

Atelier/studio:
Odd Nansensvei 19
1360 Fornebu

Postal address: Fürstlia 27a,1367 Snarøya, Norway

Mob: +47 92 60 00 15
Mail: line@lineschjolberg.com