Flukt gjennom skogen – Escape through the woods

Private collection