Liten gartner – Little gardener

Private collection