Idyll – Galleri A, Oslo 19. jan – 5. feb. 2012

Line Schjølberg stiller ut sine nyeste malerier i Galleri A, 19.januar til 5.februar. Utstillingen Idyll åpner for assosiasjoner rundt beskyttelse, løsrivelse og sårbarhet.

Det mørke og det lyse går hånd i hånd i billedkunstner Line Schjølbergs malerier: den truende skogen, den hvite benken, de mørke buskene, det trygge gjerdet, den fremmede fuglen, den uvisse fremtiden. Med sitt figurative formspråk inviterer kunstneren til refleksjon rundt temaer som beskyttelse, løsrivelse og sårbarhet.

I Schjølbergs arbeider finnes mye symbolikk: fugler, dyr og trær. Spesielt fugler blir aktivt brukt. Disse representerer både frihet og truende krefter og dukker til stadighet opp blant lekende barn, hunder og stakittgjerder. I maleriet Idyll ser vi tre barn med ryggen mot betrakteren holde hender i et trygt samhold. De er omgitt av mørk skog og et hvitmalt gjerde. Hunden vokter mot skogen og de hvite fuglene er på vei ut av bildet. Noe vil snart skje, men hva? Vil idyllen briste?

Schjølberg arbeider med utgangspunkt i fotografiet. Hun finner inspirasjon i bøker, gamle fotoalbum, i media generelt og på internett. Ofte ender hun opp med å fjerne seg drastisk fra fotografiet og utgangspunktet – hun både strammer inn og visker ut – en teknikk mye brukt av den kjente kunstneren Gerard Richter. Schjølberg ønsker ikke å legge en for sterk føring på hvordan maleriet skal oppleves av betrakteren. Hun søker den spennende tvetydigheten og flere av maleriene hennes inneholder hemmeligheter og flyktige møter. Schjølberg benytter ofte barn i maleriene sine. Barn som historiefortellere, kan vekke personlige assosiasjoner og være døråpnere til lukkede rom.

Line Schjølberg har hatt flere separatutstillinger de siste årene, blant annet i Ålesund Kunstforening, Bodø Kunstforening og Sandefjord Kunstforening. Til sommeren tar hun del i et utendørs kunstprosjekt på Henie Onstad kunstsenter med en installasjon.

Utstillingen Idyll er en sammenhengende del av Schjølbergs siste separatutstillinger fra 2009 og til dags dato.

Av: Lene Ødegård Olsen

Comments are now closed for this article