Blue Velvet 2012

Line Schjølberg

Størrelse: Variabel
Materiale: Blandet teknikk, Velour bånd, akrylmaling

Velourbånd, som gir assosiasjoner til politiets sperrebånd, som er trukket mellom trestammene. Båndet har påtrykket statistikker fra de siste års anmeldte voldtektssaker i Oslo. Verket refererer til filmen ”Blue velvet” (David Lynch), og er videre en kommentar til at man kan oppleve begrensninger i forhold til egen ferdsel i det offentlige rom.

Blue Velvet 2012

Dimensions: Variable
Medium: Mixed media, Velvet ribbon, acryiic paint

Velvet ribbon gives associations to a police cordon,
enclosing an area in the woods. Statistics from the last year’s reported rape cases in Oslo are printed on the ribbon..
The work refers to the film “Blue Velvet” (David Lynch) and is a commentary on how we can experience limitations in our own movements in public spaces.