Flukt gjennom hagen I – Escape through the garden I

Private collection