The room inside – Rommet innenfor

The room inside – Rommet innenfor 120x120cm In private collection