Ubevoktet øyeblikk – Ungarded moment

Private collection